ผลิตภัณฑ์สปา “ภูวิมาน” ผสมผสานวัตถุดิบที่เป็นธรรมชาติผนวกกับการปรุงสูตรแบบเอเชียเพื่อสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับธรรมชาติและคืนความสมดุลให้แก่ร่างกายและจิตใจ ผลิตภัณฑ์ต่างๆได้รับการออกแบบเพื่อตอบสนองรูปแบบการดำเนินชีวิตของคนเมืองที่มีความทันสมัยและต้องการความผ่อนคลาย รวมถึงมีสุขภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

Event